Avizele de Intrare în colectivitate se obțin dupa efectuarea următoarelor proceduri :

Consult de specialitate pediatric, prin confirmarea stării de sănătate a copilului și lipsa elementelor patologice

Consult de specialitate pediatric, prin confirmarea stării de sănătate a copilului și prezența unor elemente  patologice care nu pun în pericol persoanele cu care se interacționează, prin lipsa contagiozității sau elemente patologice în remisie netransmisibile.

Înregistrarea fișei de consultații

Avize/Motivări de scutire a absențelor se obțin dupa efectuarea următoarelor proceduri :

Luarea în evidență a patologiei premergător cererii de eliberare a unei scutiri, în urma unui consult de specialitate

Evidențierea unui eveniment patologic acut în momentul consultului și eliberarea pe loc a unei scutiri în cazul în care situația medicală o impune

Demonstrarea printr-o scrisoare medicală, ieșire din spital, epicriză, semnată și parafată de catre un medic, a unei patologii care a implicat absenteismul din colectivitate

PedMed facilitează obținerea Avizelor Medicale pentru copiii dumneavoastră sub urmatoarele forme:

Avize de Intrare în colectivitate

Avize/Motivări de scutire a absențelor